Uke:    Klasse:      År:
Skriv ut
Arbeidsplan med læringsmål for 8A uke 43 2019
Info:

Utviklingssamtaler uke 43 og 44. Velkommen!

 

Den årlige mobbeundersøkelsen er sendt med hjem og skal leveres tilbake så snart det lar seg gjøre. Hvis den ikke er levert før vi har utviklingssamtale, tas den i løpet av denne samtalen.

 

Kanonballturnering i midttimen tirsdag og torsdag!

 

Kontaktlærer: Mona Auråen

e-post: [email protected]

sms: 19123016950006

 

Ordenselever: Ole Emil og Leah

Ryddegruppe:Ole Emil, Leah, Arne og Robia

 

Ukas sitat:

"Start by doing the necessary, then the possible, and suddenly you are doing the impossible."

-St. Francis of Alessi

 

  Mandag 21.10.2019 Tirsdag 22.10.2019 Onsdag 23.10.2019 Torsdag 24.10.2019 Fredag 25.10.2019
 

Fremføring for noen i 8A i spansk

Prøve i "Den amerikanske revolusjonen".

Fremføring i spansk for 8A og 8B

Norsk
Norsk

 TEMA: SKJØNNLITTERATUR

 

Læringsmål:  Du skal:

 • vite hva skjønnlitteratur er
 • forstå grunntrekkene i fortellinger
 • kjenne til hovedpersoner, konflikt, mål, hindring og løsning
 • finne handlingsgangen i en fortelling

 

Kosmos s. 220 - 229

 • Om skjønnlitteratur
 • Lese ferdig "Markus og jentene"
 • Se episode 5 av Klassen og skrive tekst til episoden

 

Hjemme til fredag: Skrive ferdig teksten til episode 5

 

Engelsk
Engelsk

Topic: A Fresh Start (Ch. 1 p 6-35)

 

Learning objectives for this chapter:

 • Use words and phrases you need in English lessons
 • Present yourself and introduce others
 • Describe everyday life at school
 • Work with numbers in English
 • Find and sort nouns, verbs and adjectives

 

 

At school:

Monday: The smartest Kids in Class? p. 28-29 + task 41, 42, 44 +

start writing a diary entry. Write 200-300 words. The task is in Classroom. Look at p. 102-103 in Basic Skills about how to write a diary.

Tuesday: Continue writing a diary entry

Friday: A Shool Beyond Your Imagination p. 32-33

+ task 50, 51 and 53.

 

Homework for Friday: 

Finish the diary entry you started writing at school on Monday. Write 200-300 words.  You will get a grade (karakter) on your text. The task is in Classroom.

 

Matte
Matte

Kapittel C: "Brøk og prosent"

 

Læringsmål: Du skal kunne

 

 • gjøre om en uekte brøk til et blandet tall og omvendt (Rep.)
 • skrive brøk på  desimalform
 • skrive brøk med nevnerne 10, 100, 1000 osv. på desimalform
 • skrive desimaltall på brøkform

 

Arbeidsoppgaver:

 • C 24 s. 197, alle oppgavene på s. 198, C33 og C 34 s. 200, alle oppgavene på side 201, og C 39 s. 202
KRLE
KRLE

TEMA: FILOSOFI OG ETIKK . HVEM ER DU?

 

Læringsmål: Du skal kunne tenke over og forklare:

 • hva identitet og livstolkning er
 • hvordan identitet og livstolkning dannes
 • hva filosofi kan være
 • hvem Sokrates var, og hvordan han stilte filosofiske spørsmål

 

KRLE-boka s. 19 - 24

Samf. fag
Samf. fag

TEMA: DEN AMERIKANSKE REVOLUSJONEN

 

Onsdag: Prøve i kap 2 s 132 - 143

Forbered dere godt! Les i Kosmos 8 og se presentasjonene, strukturert tankekart og læringsmål i Classroom

 

Se gjerne denne framstillingen av revolusjonen:

Del 1 ca 15 min

https://www.youtube.com/watch?v=gzALIXcY4pg&t=280s

 

Del 2 ca 15 min

https://www.youtube.com/watch?v=rtYC2jx1LM0

 

Naturfag
Naturfag

Kapittel 3: Alt er kjemi

 

Læringsmål: Du skal kunne

 

 • vite hva et grunnstoff er 
 • kjenne til Mendelejevs periodesystem før og nå
 • vite hvordan vi ordner grunnstoffene i periodesystemet
 • kjenne til perioder og grupper i periodesystemet

 

Arbeidsoppgaver:

 • Les og lær s. 101 - 104 
 • Arbeid med ovennevnte læringsmål
 • Se på følgende video:

https://www.youtube.com/watch?v=j8xKlSo-oyc

Andre fag
Andre fag

KROPPSØVING

Onsdag:Aktivitet: Basketball

Anbefalt utstyr: Gymtøy og sko til innebruk, dusjsaker

Fredag

Oppstart elevstyrt gym. Vi møtes i amfi og går i klasserom for å planlegge. Liten økt med kanonball på slutten.

Annet
Annet
Spansk
Spansk

Læringsmål:

- kunne presentere seg selv og sine interesser på spansk

- kunne svare på noen enkle spørsmål om seg selv og sine interesser 

Lekse:

Fremføring i spansk. Vurderingskriterier, spørsmål og hvem som fremfører når står i google classroom. 

Tysk
Tysk

Lektion 3

Læringsmål:

du skal kunne

 • ha rollespill på tysk
 • bøye zu haben
 • fargene

Hausaufgabe: Øv på å bøye "zu haben". Les tekst 3B flere ganger slik at du forstår teksten. Skriv og lær glosene til. Lær deg person endelsene på de svake/regelrette verb.

Eng. ford.
Eng. ford.

Theme: "My school building"

Aims:

 • Lære ord om materialer, skolerom, utstyr og matematiske begrep
 • å snakke om hvordan skolebygningen sier noe om livet i Norge
 • å gjennomføre noen enkle måle- og arealutregninger på engelsk

You will be working in groups. 

 

Note: You are going to have a test on 15 of the words you have learned (the words on the sheet). The test will be week 45.

Remember to bring your Chromebooks!

Egenvurd.
Egenvurd.

                    Uke:    Klasse:      År: